Woensdag 17 april
12.30 - 17.30 uur
met om 18.00 uur een lezing van Gert Biesta

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
Prinsessegracht 4, 2514 AN Den Haag

BEWUST KIEZEN


Woensdagmiddag 17 april is de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag het toneel voor ontmoetingen, gesprekken, lezingen en inspiratie op het gebied van cultuuronderwijs.

De Haagse Cultuuronderwijs Dag 2019 is voor het eerst in de geschiedenis van deze dag toegankelijk voor zowel primair- als voortgezet onderwijs. Het onderwerp van de dag is: Bewust kiezen. Welke keuzes maakt een leerkracht/docent over cultuuronderwijs? Maar ook: op basis waarvan kiest een instelling het aanbod voor scholen? En kiezen is niet alleen het thema: ook van de bezoeker wordt verwacht actief te kiezen uit het ruime aanbod in het programma.
 

PROGRAMMA

12.30  

Inloop & registratie met koffie en thee

13.15

Welkom

13.25 Wethouder Cultuur Robert van Asten

13.35

Pleidooi voor bewust kiezen door Ernestine Comvalius

13.55

Uitleg De Ontmoeting

14.15

Start De Ontmoeting

15.15

Keuze uit verschillende sessies

17.35

Afsluiting dagprogramma

17.30

Start borrel

18.00 Start special:
lezing Gert Biesta met soep & brood
19.00 Einde programma


AANMELDEN

Meld je hier aan >>>

 

DE ONTMOETING


De ontmoeting is een programma onderdeel waarin scholen en culturele aanbieders elkaar treffen. In twee rondes worden de deelnemers uitgenodigd om van gedachten te wisselen over ‘het waarom’ van de keuzes die ze maken. Deelnemers worden gevraagd zich op deze gesprekken voor te bereiden. Nadere informatie volgt.

 

SESSIES

Ernestine Comvalius
Directeur Bijlmer Parktheater, Theater van het Nieuwe Nederland

Hoe belangrijk zijn de keuzes die je maakt als culturele instelling? Ernestine Comvalius, directeur van Bijlmer Parktheater, gaat in gesprek over cultuuronderwijs, intercultureel programmeren en het belang van nieuwe makers. Bijlmer Parktheater biedt een divers publiek een breed spectrum cultuurervaringen aan en verdiepen hun expertise in intercultureel programmeren vanuit een meervoudig perspectief.


 

Karin Kotte
Adviseur en trainer kunsteducatie

Bewust kiezen, kies bewust
Als je cultuuronderwijs goed verankerd in andere leergebieden heeft het potentieel om het onderwijs samenhangend en aantrekkelijker te maken. De zin om naar school te gaan wordt groter en het ontwikkelt de unieke kwaliteiten van leerlingen en leerkrachten/ docenten. Mooi gezegd, maar waarop baseer je je keuze dan? En hoe zorg je als team dat het verankeren schoolbreed structuur krijgt in plaats van hap-snap wordt? Deze presentatie gaat over welke structurele afspraken je kunt maken op schoolniveau. Deze structuur biedt helderheid voor alle teamleden, geeft rust en versterkt de communicatie met de aanbieder.

http://kunstedu.nl/
 


 

I ASK - Petra Katzenstein en Judith Whitlau
Educatie afdeling Joods Historisch Museum

Hoe bereik je als museum(rondleider) op een respectvolle manier dat bezoekers zich openstellen voor wat nieuw is, onbekend en soms in strijd met hun opvattingen? Tijdens een presentatie krijg je informatie over de methode I ASK. Hoe is het ontstaan, ontwikkeld en hoe gebruik je het in de praktijk.

https://jck.nl/nl/page/i-ask


 

COH expert
Samenwerking Willemsparkschool en Art-S-Cool

Bij het COH experttraject komt een vakdocent COH in de gekozen discipline op de school op vaste momenten. Samen met de leerkracht wordt gewerkt aan de projecten van Cultuuronderwijs op zijn Haags. De leerkracht raakt zo vertrouwd met het creatieve proces, hoe je kan werken met de projecten en doet vakspecifieke vaardigheden op. De coördinator van het COH experttraject, Martine de Moor, gaat in gesprek met Christine Beerens, ICC’er van de Willemsparkschool en Ellen Rodenberg, kunstvakdocent van Art-S-Cool over hun ervaringen tijdens de pilot van dit traject.
 


 

Presentatie CultuurStemmen (VO)

CultuurStemmen is een tool om als docent het gesprek aan te gaan met je leerlingen. Hoe maken we leerlingen bewust van hun keuzemogelijkheden en hoe begeleid je ze om kritische cultuur-bezoekers te worden?

(Nadere informatie volgt.)

 

 

Jelle Jolles
Hoogleraar Neuropsychologie en directeur van het Centrum Brein & Leren

Een lezing over de mate van zelfsturing van leerlingen en de rol van de onderwijzer hierin. Als je het brein van je leerlingen begrijpt kun je daar op in spelen met de keuzes die je maakt.

http://www.jellejolles.nl/


 

Anouk Notenboom en Debbie Coninck Westenberg
Netwerk thematisch onderwijs

We nodigen leerkrachten uit om met een andere bril naar het onderwijs in het algemeen te kijken en welke specifieke mogelijkheden kunst en cultuuronderwijs hierin te bieden heeft. Het leggen van verbanden tussen verschillende vakgebieden, kunstdisciplines en maatschappelijke thema's staat centraal. Tijdens deze kick off sessie, wordt de relevantie van het netwerk duidelijk en maken deelnemers kennis met de opzet en inhoud.
 


 

Succesverhalen uit de praktijk

 • Holland Dance Festival - ‘Onwijs SPECIAAL Dansonderwijs!’
  Met meer dan vijftien jaar ervaring met dans in het onderwijs weet Holland Dance Festival als geen ander hoe dans ingezet kan worden om diverse onderwijsdoelen te bereiken. Omdat het onze missie is om dans voor iedereen toegankelijk te maken en omdat we ons sinds 2014 middels onze programmalijn Dans & Beperking ook buiten het onderwijs hard maken voor een inclusieve (dans)wereld, richten we ons met ingang van schooljaar 2019-2020 uitsluitend op danseducatie op maat in het speciaal onderwijs. Met ons educatieprogramma Onwijs SPECIAAL Dansonderwijs! bekijken we in nauwe samenwerking met scholen de wensen en mogelijkheden om dans voor elke leerling mogelijk te maken.

 • COH expert – samenwerking Willemsparkschool en Art-S-cool
  Bij het COH experttraject komt een vakdocent COH in de gekozen discipline op de school op vaste momenten. Samen met de leerkracht wordt gewerkt aan de projecten van Cultuuronderwijs op zijn Haags. De leerkracht raakt zo vertrouwd met het creatieve proces , hoe je kan werken met de projecten en doet vakspecifieke vaardigheden op. De coördinator van het COH experttraject, Martine de Moor, gaat in gesprek met de ICC’er van de Willemsparkschool en Art-S-Cool over hun ervaringen tijdens de pilot van dit traject.
   
 • Hogeschool der Kunsten Den Haag
  Inspiratie en informatie over de voortrajecten en de mogelijkheden die leerlingen (PO/VO) hebben op de Hogeschool der Kunsten (Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijke Conservatorium).
  Link 1
  Link 2

 

 

 

 

 

SPECIAL: Lezing Gert Biesta

Gert Biesta
Onderwijspedagoog en hoogleraar Educatie aan onder andere de Brunel University London

Een lezing naar aanleiding van zijn boek ‘Door kunst onderwezen willen worden’. Over kunstonderwijs als een kwestie van tonen. Wat toon je leerlingen zodat ze in dialoog komen met de wereld om hen heen?
(Nadere informatie volgt)

www.gertbiesta.com

Wil je bij deze lezing aanwezig zijn geef dit dan aan in het aanmeldformulier.

 

 

BLOKKENSCHEMA PROGRAMMA

De programma onderdelen zijn toegankelijk voor iedereen, sommige sessies zijn wel speciaal geschikt voor bepaalde doelgroepen.

P   Speciaal geschikt voor PO
V   Speciaal geschikt voor VO
S   Speciaal geschikt voor SO/SBO/VSO
C   Speciaal geschikt voor culturele instellingen